SİNDELHÖYÜK GEZİSİ

SİNDELHÖYÜK GEZİSİ

10 Haziran 2018 Kapalı Yazar: evdeyoksamyoldayim

Sindelhöyük kasabası : 1967 yılında belediye olarak kurulan bir beldedir. Kayseri’ye Çayırözü – İncesu yolu üzeri mesafesi 86 km veya Erciyes yolu üzeri 52 km dir. Erciyes’e uzaklığı 18 km olup, Develi ilçesine ise mesafesi 12 km dir. Kasabamızın asfalt karayolu ile Develi ilçesine 38-051 numaralı yolu ile, 24üncü ve 36ıncı kilometreleri aralarında bağlıdır. Karacaviran köyü (Garacaören köyü) bağlantısı 7 km olup, Soysallı köyü 4 km ve saz damları (mezralarımız) mesafemiz 5 km dir. Sindelhöyük; doğusunda Karacaviran ve Kopçu, batısında Kızık, Erciyes ve Kayseri; güneyinde Aygözme ve Develi; doğu-güneyinde Zile, Gaziköy, Sarıca, Tombak ve kuzeyinde Soysallı Çayırözü ve Sazdamları bulunur.

Sindelhöyük kasabasının sınırları içerisinde 4 mahalle, 1 cadde (İstiklal Caddesi, uzunluğu 14km : bozburun-karacaören), 29 sokak, 2 çıkmaz sokak ve 2 kümeler den oluşmaktadır. Kasabamızın içerisi toplam 32 km asfalt yapılmış olup, diğer saz yolları ve mezra yolları stabilizedir. Soysallı’ya giden yolun ise 3üncü kilometresinde Kayseri asfaltına bağlı yeri asfalt yapılmıştır. Kasabamızda asfaltlandırma çalışmaları şu an bile hala devam etmekte ve kanalizasyon boruları döşenmektedir.

Kasabamızda, 2000 yılının resmi nüfus sayım verilerine göre 4684 kişi yaşamaktadır (2010 yılın da ise bu rakamın 5300 yakınlarına çıktığı tahmin ediliyor) ve 2004’te seçmen sayısının 2911 olduğu bildirildi. Sindelhöyük’te, yaklaşık 1150 hane ve 210 aile bulunmaktadır (birinci ve ikinci kuşak nesil aileleri sayılarak). Bu ailelerimiz de 45 büyük kabilelerden oluşuyor. Yurt içi olarak : genellikle başta İstanbul, Kayseri, Develi ve Ankara; ve yurt dışı olarak : başta genellikle Fransa (Paris ve Orleans), Almanya (Koblenz ve Dortmund) ve Hollanda (Amsterdam ve Rotterdam); olmak üzere; yaklaşık 450 hanemiz gurbet ellerinde yaşamaktadır. Bunların 250’si yurt dışında 200’ü yurt içinde. Fransa’da 130 hanenin olduğunu düğünlerimizin sayesinde tesbit ettik. Gurbetçilerimizi de sayarsak, Sindelhöyük halkının sayısı rahatça 10.000 (onbin) üzerine çıkar.

Kasabamız pomza kumu yatakları mevcut olup, bu yatakların büyük bir kısmı cinkur ve şirketler tarafından işletilmiştir. Bir içme suyu şebekesi çardakbaşı mevkiindeki Erciyes’ten gelen kaynak suyuna bağlı motopompalarla kasabaya pompalanmakta olup içme suyu sorunumuz yoktur. Kasabamız da gece bekçisi veya herhangi bir güvenlik görevlisi bulunmayıp, kolluk kuvvetlerini ilçe jandarma yürütmektedir. Ayıca Sultan Sazlığı’nda saz kesimi yaygın olarak yapılmakta olup, yılda yaklaşık 1500 ton saz kesilmektedir. Kesilen sazların büyük kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir. İhraç edilen saz miktarı senede yaklaşık 300.000 bağ (her bağ 200-400 adet) bulmaktadır. 1995 yılında Sindelhöyük kasabasında saz bağlama ve depolama tesisi kurulmuştur. Ayrıca yörede dam malzemesi ve hayvan yemi olarak kullanılan sazlar bölge için önemli geçim kaynağı oluşturmaktadır. Daha çok Ağustos-Eylül aylarında Phragmites-Australis ve Thypha cinsine ait türleri kesilmektedir.

Sindelhöyük tarihe göre ismini mezarlığından almaktadır. Mezarının ortası yüksek olması nedeniyle, eski türkçede “mezarı yüksek” anlamına gelen sindelhöyük ismi verilmiştir. (sin = mezar ve höyük = yüksek).

SiNDELHÖYÜK : Bu kelime Sin-del-höyük kelimelerinin birleşerek telaffuz edilmesiyle oluşmuştur. SiN : Arapça kökeni ile mezarlık, mâbed, makber, kabir anlamına gelir. HÖYÜK : kelimesi bütün dünya medeniyetler tarafından kullanılan yerleşim yeri demektir. Ancak herkes höyük olarak kullanmamış daha sonra bu yerlerin incelenmesinde bu kelime telaffuz edilmiştir.

Haliyle Sindelhöyük ise Mezarlığın etrafına kurulmuş olan şehir anlamındadır.

 

SindelHöyük benim için özeldir. Zuhal’im Kardelen’im o topraklarda yaşar çünkü onlarla vakit geçirmek sohbet etmek inanılmaz huzur verici.. Hem sohbet eder hem fotoğraf çekeriz beraber.. Sizinde yolunuz o civarlara düşerse gidip Zuhal ile Kardelen’i bulun 🙂 Yalnız çocuklara okul harçlığı vermeyi unutmayın..